Początek o: Czw 16.05.2019, 15:30

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 17:30

Elastyczne wyszukiwanie: 2 Godziny

Z: Ludwig-Krohne-Straße, 47058 Duisburg, Deutschland

Do: Janssenstraße, 45147 Essen, Deutschland

Przewidywany czas podróży: 18 Minuty

Szacowana odległo: 17,7 km