Początek o: Czw 13.06.2019, 06:30

Najpóźniej początek o: Czw 13.06.2019, 07:30

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina

Z: Hartberg, Österreich

Do: Wiener Neustadt, Österreich

Przewidywany czas podróży: 47 Minuty

Szacowana odległo: 76,6 km