Początek o: Pią 12.07.2019, 05:00

Najpóźniej początek o: Pią 12.07.2019, 05:15

Elastyczne wyszukiwanie: 15 Minuty

Z: 4048 Puchenau, Österreich

Do: Linz, Österreich

Przewidywany czas podróży: 7 Minuty

Szacowana odległo: 4,6 km