Początek o: Czw 16.05.2019, 16:10

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 17:10

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina

Z: Bodemannstraße, 38518 Gifhorn, Deutschland

Do: Rudolfstraße, Braunschweig, Deutschland

Przewidywany czas podróży: 31 Minuty

Szacowana odległo: 27,9 km