Początek o: Czw 16.05.2019, 17:00

Najpóźniej początek o: Czw 16.05.2019, 18:30

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina 30 Minuty

Z: Seering, 8141 Österreich

Do: Brucknerstraße, 8010 Graz, Austria

Przewidywany czas podróży: 14 Minuty

Szacowana odległo: 16,5 km