Początek o: Czw 14.02.2019, 16:30

Najpóźniej początek o: Czw 14.02.2019, 18:00

Elastyczne wyszukiwanie: 1 Godzina 30 Minuty

Z: 85748 Garching, Germany

Do: 90584 Allersberg, Germany

Przewidywany czas podróży: 1 Godzina 13 Minuty

Szacowana odległo: 126,1 km