Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 09:05

Поаѓање најдоцна во: Нед 16.06.2019, 10:05

Толеранција за време: 1 час

Од: Bielefeld, Germany

До: Nuremberg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 24 минути

Проценета далечина: 431,7 km