Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 04:30

Поаѓање најдоцна во: Нед 16.06.2019, 18:20

Толеранција за време: 13 часови 50 минути

Од: 3345 Göstling an der Ybbs, Österreich

До: Wels, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 33 минути

Проценета далечина: 114,7 km