Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 14:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 15:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Aachen, Deutschland

До: Grumbachtalweg, 66121 Saarbrücken, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 52 минути

Проценета далечина: 262,9 km