Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 16.05.2019, 08:00

Толеранција за време: 1 час

Од: Braunschweig, Deutschland

До: Bodemannstraße, 38518 Gifhorn, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 32 минути

Проценета далечина: 28,3 km