Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:00

Поаѓање најдоцна во: Чет 16.05.2019, 08:15

Толеранција за време: 1 час 15 минути

Од: Brucknerstraße, 8010 Graz, Austria

До: Seering, 8141 Oberpremstätten, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 16 минути

Проценета далечина: 16,1 km