Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 07:00

Поаѓање најдоцна во: Нед 17.03.2019, 08:00

Толеранција за време: 1 час

Од: 33330 Gütersloh, Deutschland

До: Am Hauptbahnhof, 45127 Essen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 25 минути

Проценета далечина: 132,0 km