Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 10:00

Поаѓање најдоцна во: Вто 12.02.2019, 11:50

Толеранција за време: 1 час 50 минути

Од: Berlin, Germany

До: Kennedystraße, 51147 Köln, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 5 часови 59 минути

Проценета далечина: 579,8 km