Поаѓање во: Чет 14.02.2019, 16:30

Поаѓање најдоцна во: Чет 14.02.2019, 18:00

Толеранција за време: 1 час 30 минути

Од: 85748 Garching, Germany

До: 90584 Allersberg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 13 минути

Проценета далечина: 126,1 km