Поаѓање во: Нед 13.01.2019, 12:03

Поаѓање најдоцна во: Нед 13.01.2019, 23:03

Толеранција за време: 11 часови

Од: 89231 Neu-Ulm, Germany

До: Kassel, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 3 часови 56 минути

Проценета далечина: 392,6 km