Поаѓање во: Саб 12.01.2019, 17:13

Поаѓање најдоцна во: Нед 13.01.2019, 21:13

Толеранција за време: 1 ден 4 часови

Од: 8630 Rüti, Switzerland

До: Flims, Switzerland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 12 минути

Проценета далечина: 107,1 km