Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 16:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 20:45

Толеранција за време: 4 часови 45 минути

Од: Fröbelstraße, 33604 Bielefeld, Deutschland

До: Hamburg, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 2 часови 38 минути

Проценета далечина: 251,5 km