Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 02:58

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 03:58

Толеранција за време: 1 час

Од: Vasavägen, Sweden

До: 190 45 Sweden

Проценето времетраење на патувањето: 29 минути

Проценета далечина: 35,7 km