Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 16:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 18:00

Толеранција за време: 2 часови

Од: Wirtschaftspark, 9492 Eschen, Liechtenstein

До: Diepoldsau, Schweiz

Проценето времетраење на патувањето: 20 минути

Проценета далечина: 27,8 km