Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 13:00

Поаѓање најдоцна во: Пет 12.07.2019, 17:15

Толеранција за време: 4 часови 15 минути

Од: Erderstraße, 30451 Hannover, Deutschland

До: Theaterstraße, 37073 Göttingen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 37 минути

Проценета далечина: 130,0 km