Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 01:01

Од:: 8854 Siebnen, Schweiz

До: Horgen, Schweiz

Проценето времетраење на патувањето: 22 минути

Проценета далечина: 27,9 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 9.00 €