Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 14:00

Од:: Gastgebgasse, 1230 Wien, Österreich

До: 7341 Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 59 минути

Проценета далечина: 86,9 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 6.00 €