Поаѓање во: Пон 17.06.2019, 05:16

Од:: Munich, Germany

До: Paris, France

Проценето времетраење на патувањето: 8 часови 7 минути

Проценета далечина: 840,1 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €