Поаѓање во: Чет 13.06.2019, 05:44

Од:: Hans-Untermüller-Straße, 6020 Innsbruck, Österreich

До: Südtiroler Platz, 6020 Innsbruck, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 14 минути

Проценета далечина: 9,7 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 3.00 €