Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 20:00

Од:: 90443 Nürnberg, Deutschland

До: Paris, Frankreich

Проценето времетраење на патувањето: 7 часови 25 минути

Проценета далечина: 755,6 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 42.50 €