Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 13:00

Од:: Wagnastraße, 8430 Leibnitz, Österreich

До: Kapellenstraße, Graz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 29 минути

Проценета далечина: 36,0 km

Слободни места за седење: 4

Цена по место за седење: 2.00 €