Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 20:30

Од:: PE21 Boston, United Kingdom

До: Lincoln, United Kingdom

Проценето времетраење на патувањето: 56 минути

Проценета далечина: 58,7 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 4.00 €