Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 18:30

Од:: Robert-Bosch-Straße, 34302 Guxhagen, Deutschland

До: 63450 Hanau, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 46 минути

Проценета далечина: 172,0 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 15.00 €