Поаѓање во: Нед 16.06.2019, 15:15

Од:: 63450 Hanau, Deutschland

До: Robert-Bosch-Straße, 34302 Guxhagen, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 44 минути

Проценета далечина: 172,2 km

Слободни места за седење: 4

Цена по место за седење: 15.00 €