Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 06:00

Од:: Larnaca, Cyprus

До: Paralimni, Cyprus

Проценето времетраење на патувањето: 45 минути

Проценета далечина: 50,9 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 25.00 €