Поаѓање во: Чет 16.05.2019, 07:15

Од:: Breedlandweg, 24944 Flensburg, Deutschland

До: Neustadt, 24939 Flensburg, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 10 минути

Проценета далечина: 5,4 km

Слободни места за седење: 4

Цена по место за седење: 1.50 €