Поаѓање во: Сре 12.06.2019, 20:00

Од:: Ahnstraße, 37431 Bad Lauterberg im Harz, Germany

До: Göttingen, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 47 минути

Проценета далечина: 48,5 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €