Поаѓање во: Пон 18.03.2019, 00:00

Од:: Helsingborg, Schweden

До: Bielefeld, Deutschland

Проценето времетраење на патувањето: 7 часови 52 минути

Проценета далечина: 669,6 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 0.00 €