Поаѓање во: Пет 15.03.2019, 07:15

Од:: Bahnhofstraße, 8501 Lieboch, Österreich

До: Heinrichstraße, 8010 Graz, Österreich

Проценето времетраење на патувањето: 27 минути

Проценета далечина: 22,6 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 1.50 €