Поаѓање во: Нед 17.03.2019, 09:00

Од:: 6003 Luzern, Schweiz

До: Bahnhofplatz, 8001 Zürich, Schweiz

Проценето времетраење на патувањето: 46 минути

Проценета далечина: 52,9 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 4.00 €