Поаѓање во: Вто 12.02.2019, 05:15

Од:: 35447 Reiskirchen, Germany

До: Am Leonhardsbrunn, 60487 Frankfurt am Main, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 45 минути

Проценета далечина: 68,3 km

Слободни места за седење: 1

Цена по место за седење: 1.00 €