Поаѓање во: Пон 14.01.2019, 07:10

Од:: Seiersberg, Austria

До: Hans-List-Platz, 8020 Graz, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 19 минути

Проценета далечина: 8,5 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 1.00 €