Поаѓање во: Чет 14.02.2019, 15:00

Од:: 93176 Beratzhausen, Germany

До: Regensburg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 29 минути

Проценета далечина: 38,2 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 2.50 €