Поаѓање во: Сре 13.02.2019, 10:00

Од:: 93176 Beratzhausen, Germany

До: Nuremberg, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 1 час 1 минута

Проценета далечина: 86,3 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 5.00 €