Поаѓање во: Пон 14.01.2019, 15:30

Од:: Office-Park-Allee, 1300 Schwechat, Austria

До: Harrachgasse, 1220 Wien, Austria

Проценето времетраење на патувањето: 20 минути

Проценета далечина: 22,5 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 2.00 €