Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 04:30

Од:: Heidelberg, Germany

До: Budapest, Hungary

Проценето времетраење на патувањето: 9 часови 21 минути

Проценета далечина: 956,6 km

Слободни места за седење: 3

Цена по место за седење: 50.00 €