Поаѓање во: Пет 12.07.2019, 14:00

Од:: Flensburg, Germany

До: Kassel, Germany

Проценето времетраење на патувањето: 4 часови 56 минути

Проценета далечина: 471,0 km

Слободни места за седење: 2

Цена по место за седење: 30.00 €